„Egy tál gomba többet ér minden hadvezéri dicsőségnél...” Claudius

EGT – Mikológiai Mesterképzés indul Tatabányán és Kismaroson

Az Erdei Gombász Tanoda 2023. január 02-án kétéves, kétszintű négy féléves Mikológiai Mesterképzést indít Tatabányán (Vértes-Gerecse) és Kismaroson (Börzsöny).

A tanfolyam időtartama összesen 450 óra.

Első év
* Gombarendszertan és nevezéktan
* A gombák szervezettana és szaporodása
* A gombák élettana és ökológiája
* Növénytársulások karakteres gombafajai
* Gombatoxikológia
* Jogi ismeretek, gombagyűjtés, felhasználás, tartósítás
* Gomba forgalmazás, minősítés, ellenőrzés, gombavédelem
* Gombatermesztés (intenzív és extenzív), gombák gyógyhatása
* Gombaismeret (320 faj részletes ismertetése, valamint további több, mint 300 kapcsolódó faj részleges tárgyalása)
* Terepgyakorlatok, korlátlan részvételi lehetőség az oktatók által szervezett túrákon (a részletesen ismertetett fajokon túl a terepen felmerülő valamennyi faj lehető legpontosabb meghatározása)

Második év
* Növényismeret, talajismeret, növénytársulástan, a karakter gombafajok megismerése terepen.
* További terepgyakorlatok, korlátlan részvételi lehetőség az oktatók által szervezett túrákon (a részletesen ismertetett fajokon túl a terepen felmerülő valamennyi faj lehető legpontosabb meghatározása).
* Reagensek, kémiai anyagok használata a terepen.
* Molekuláris vizsgálatok (Direct PCR, DNS kivonás, harmadik generációs szekvenálási módszerek) elméleti és gyakorlati alkalmazásának prezentálása.
* Az oktatók mentorálásával (témavezető) egy kutatási témakör (faj, fajcsoport, esetleg nemzetség) kiválasztását követően tudományos igényű szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése, továbbá ennek szóbeli ismertetése, előadása, a szakdolgozattal kapcsolatosan felmerülő kérdések megválaszolása.

Hallgatóinknak - az időjárás függvényében - a két év alatt (elmélet és gyakorlat) lehetőségük lesz több, mint 1000 faj beható megismerésére.

Támogatás a szakdolgozat elkészítéséhez
* Mikroszkópos ismeretek és a mikroszkóp, valamint a segédeszközök készségszintű használatának elsajátítása.
* Reagensek, kémiai anyagok használata a mikroszkópizálás során.
* Molekuláris vizsgálatok, azonfelül a szekvenálás felhasználása a gombák pontos, fajszintű meghatározásában.

A szakdolgozat (diplomamunka) célja
A diplomamunka célja a nagygombák körében felvetődő problémák, dilemmák, meglévő ellentmondások, esetlegesen felmerülő új hipotézisek önálló tudományos feldolgozása révén elősegíteni, hogy a hallgató szakmai tevékenysége során fejlessze lényegmeglátó képességét, elsajátítsa főként a digitális, valamint a nyomtatott irodalomkutatás módszereit, képes legyen véleményét tömören és szabatosan megfogalmazni, a formai, alaki követelményeknek megfelelően azt írásban rögzíteni.

Maximális jelentkezői létszám a kétéves képzésre: 20 fő
A tanfolyam díja: 390.000 Ft/fő

A tanfolyamról a következő elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Vrba György
Tel.: +36 30 9470-193
E-mail: gomba@napora.hu

A jelentkezési lap letöltése.[1]

REPETITIO EST MATER STUDIORUM.
Ismétlés a tudás anyja.

Gnomonika | © Copyright 2022 György Vrba